Projektové řízení

Na začátku každého projektu, který má skončit úspěchem, je třeba přesně definovat cíle. Společně s vámi stanovíme přesné a realistické projektové cíle, nastavíme a určíme přípravné fáze projektů a navrhneme potřebné lidské zdroje.

Naplánujeme etapy a dílčí cíle projektu a připravíme projektový plán. Budeme průběžně sledovat jeho plnění, dohlížet na kvalitu a případně upravovat klíčové kroky. Zajistíme hladkou návaznost na ostatní projekty ve vaší firmě a po realizaci projektu vám dodáme veškerou potřebnou dokumentaci a závěrečnou zprávu. Rádi vám pomůžeme v kterékoli fázi projektu.

Při využívání agilních přístupů zajišťujeme řízení a fungování teamu, plánování sprintů a průběžné prezentování veškerých výstupů.

Při řízení projektů pracujeme s moderními nástroji projektového řízení, jako je například Prince2 nebo ITIL.

Projektové řízení

Na začátku každého projektu, který má skončit úspěchem, je třeba přesně definovat cíle. Společně s vámi stanovíme přesné a realistické projektové cíle, nastavíme a určíme přípravné fáze projektů a navrhneme potřebné lidské zdroje.

Naplánujeme etapy a dílčí cíle projektu a připravíme projektový plán. Budeme průběžně sledovat jeho plnění, dohlížet na kvalitu a případně upravovat klíčové kroky. Zajistíme hladkou návaznost na ostatní projekty ve vaší firmě a po realizaci projektu vám dodáme veškerou potřebnou dokumentaci a závěrečnou zprávu. Rádi vám pomůžeme v kterékoli fázi projektu.

Při využívání agilních přístupů zajišťujeme řízení a fungování teamu, plánování sprintů a průběžné presentování veškerých výstupů.

Při řízení projektů pracujeme s moderními nástroji projektového řízení, jako je například Prince2 nebo ITIL.

Zaujala vás tato služba?

Sjednejte si s námi schůzku.

KONTAKTUJTE NÁS